Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Imam pomislek, ko pogledam na vse kar se dogaja in kaj vse financiramo. Včeraj smo govorili o kolesih in podpiram mobilnost . Ne morem se pa z vsem strinjati in biti vesel , ko govorimo o kolesarski stezi Brežice – mejni prehod Obrežje in pa o cesti od Prilip do Obrežja ali Nove vasi, ko je bilo že v letu 2015 zagotovljeno in rečeno, da bo projektna dokumentacija narejena v istem letu. Te dokumentacije še nisem videl. Ali je ta dokumentacije že kje narejena? Govori se, da bo ustrezno urejeno skozi vas Podgračeno s pločnikom. Potrebno je tudi v vasi Ribnica, kjer je tudi takšna stiska. Če gledamo od dirkališča naprej, ne vem, če je ta cesta sploh še lahko regionalka po svoji širini. Če je na cesti en večji kmetijski stroj, tovornjak že ne more iti mimo. Če se slučajno zgodi večja prometna nesreča na avtocesti, je tu tako ozko grlo, da bo zaprto za ves promet. Apeliram na občinske organe in na našega poslanca v državnem zboru, ker je tudi on v letu 2015 o tem govoril, da res pride do te realizacije. Ne gre za luksuz ali posamezno željo, gre za potrebo, da se to uredi. Glede kolesarske steze Krka – Sava bike je bila zarisana kolesarska steza od Čateža od Obrežja. Potem je bilo to črtano, mislim da v okviru Občine Brežice, kar ne bi smelo biti, saj je šlo za medobčinski dogovor. Govorimo o mobilnosti, o onesnaževanju, o manj plinov, o turistih, da se bodo nekega dne vozili s temi kolesi in potrebujejo kolesarke steze, a ne samo od Čateža od Obrežja oz. mejnega prehoda, ampak tudi drugod. Načrtovati moramo takšne kolesarske steze, da bo mobilnost s kolesi prišla v poštev. Če to naredimo, kolesa lahko še kupimo, samo če se ne bodo imeli kje voziti, se nihče ne bo vozil.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na cesti R3-675 med Čatežem ob Savi in Slovensko vasjo se pripravlja več projektov, ki so bili tudi predmet sestanka z ministrico za infrastrukturo gospo Alenko Bratušek dne 18.10.2019:
I. Za izgradnjo pločnika in obnovo regionalne ceste Obrežje (Kalin) na odseku R3-675/1481 Mokrice-Obrežje-Slovenska vas se začetku novembra podpiše sofinancerski sporazum v katerem se opredeli dinamika financiranja in izvedbe postopkov na strani občine in ministrstva, več informacij bomo lahko podali po sestanku na DRSI, ki je predviden za 6.11.2019.
II. Razširitev cestišča v Podgračenem na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice: Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v letu 2020, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede v 2020, gradnja pa v letu 2021 (izvaja se sanacija plazu),
III. Izgradnja pločnika in obnova cestišča v Ribnici na odseku R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice; Postopek parcelacije in pridobivanje zemljišč za gradnjo se izvede v 2021, javno naročilo za izbiro izvajalca del se izvede se izvede v 2022, gradnja se izvede v 2022/2023.
IV. Ureditev cestišča pri Ribniku Mokrice: projekt se zaključuje.

Izvedba projektov je pogojena z zagotovitvijo proračunskih sredstev tako ministrstva kot občine.

Kar se tiče izvedbe kolesarskih povezav velja, da so tudi kolesarske povezave ob tej cesti del tras SAVA-KRKA BIKE ter so sicer idejno rešene, je pa težko doreči njihov natančni potek do zaključka vseh postopkov za izgradnjo HE Mokrice. Kolesarske povezave so po projektu namreč pomaknjene tudi stran od ceste, k akumulaciji reke Save. Zaradi preveč nejasnosti in nezmožnosti doseganja ciljev do leta 2022, ko naj bi bile kolesarske povezave že zgrajene, ta odsek ni bil vključen v Dogovor za razvoj regij oz. za sofinanciranje iz EU sredstev v programskem obdobju EU 2014-2022.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

Marijan Žibert


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV