Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

8. seja Občinskega sveta občine Brežice

Asfaltirane ceste v Trnju so že precej v letih in potrebne nenehnega vzdrževanja. To še posebej velja za Prežihovo ulico, ki so ji stanovalci nadeli ime »sama jama.« Zaradi lukenj v asfaltu sta še posebej nevarni križišči Prežihove ulice z Lamutovo in Kregarjevo ulico. Vse navede zadeve predstavljajo precejšnje nevarnosti za stanovalce in udeležence v prometu. Zanima me ali je te luknje možno sanirati v sklopu rednega vzdrževanja cest še pred nastopom zimskih razmer. Hkrati podajam pobudo, da se navede nevarnosti čimprej sanirajo v dobro naših krajank in krajanov.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Krpanje jam je sestavni del rednega vzdrževanja občinskih cest. Koncesionarju rednega vzdrževanja smo naročili pregled cest in krpanje udarnih jam. Dela bodo izvedena v najkrajšem možnem času.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

23.09.2019


Izpraševalec:

dr. Tomaž Teropšič


Stranka: