Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

»Stanovanjska politika. Koliko stanovanj je v občinski lasti? Koliko od tega je tržnih, koliko neprofitnih in koliko službenih? Koliko jih je zasedenih? Ali obstajajo pravilniki o dodelitvah enih, drugih in tretjih?«

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice ima v lasti 149 stanovanj, od katerih se 30 oddaja kot tržna najemniška stanovanja, 115 stanovanj z neprofitno najemnino in 4 stanovanja kot službena. Prav tako imamo v lasti štiri bivalne enote na Prešernovi 11b v Brežicah, ki so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Skoraj vsa stanovanja v občini Brežice so zasedena. V tem trenutku so prosta le tri neprofitna in dva tržna stanovanja, ki so bila vsa v celoti obnovljena. Neprofitna stanovanja bodo kmalu zapolnjena z bodočimi stanovalci - upravičenci, ki bodo uspešni na aktualnem javnem razpisu iz leta 2019, tržna pa se bodo oddala v najem na podlagi metode javnega zbiranja ponudb. Prosta so sicer še štiri neprofitna stanovanja v lasti občine, ki pa jih je potrebno prenoviti. Občina Brežice bo v okviru proračunskih možnosti poskušala nezasedena stanovanja temeljito prenoviti, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo, takoj po končani obnovi bodo stanovanja ponujena v najem upravičencem s prednostne liste za neprofitna stanovanja.

Način dodeljevanja neprofitnih stanovanj v najem ureja Stanovanjski zakon in Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Službena in tržna stanovanja se oddajajo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj Občine Brežice v najem.

Pripravila:
Marina Urek
Svetovalka za stanovanjske zadeve in občinsko premoženje

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

Aljoša Rovan


Stranka:

LEVICA