Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

Sanacija cest v KS Globoko; Vitna vas – Brezje: Na cesti 024600, ki poteka na relaciji Vitna vas – Brezje (C024610-C024580), v dolžini cca 900 m (Vogrinc – meja KS Bizeljsko) bi potrebno sanirati cesto. Kdaj se predvideva asfaltiranje in obnova tega odseka?
Župelevec – Brezje: Ob cesti 024620, ki poteka na relaciji Župelevec – Brezje (CR1 219-C024580) je bil saniran plaz. Cesto ob plazu Bojsno v dolžini cca 200 metrov bi bilo potrebno preplastiti. Glede na to, da je bilo s strani občinske uprave obljubljeno, da se odsek preplasti, me zanima kdaj se predvidevajo ta dela?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odsek lokalne ceste LC 024601 Vitna vas – Brezje v dolžini cca. 300 m je bil pred leti že obnovljen. V predlogu proračuna za leto 2020 je na postavki 00453 Modernizacija cest v KS Globoko predvidenih 80.000 EUR. Modernizacije se izvajajo po prioritetah, ki ji sprejme svet KS Globoko.
Trenutno se pripravlja projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika in obnovo lokalne ceste LC 024623 Bojsno – Globoko, ki je prav tako ena od prioritet KS Globoko.
Preplastitev odseka lokalne ceste LC 024581 bomo realizirali do konca leta 2020.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI