Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

Tisti, ki imamo grobove na pokopališču v Brežicah in jih redno obiskujemo vidimo, da dela pri prenovi pokopališča lepo napredujejo. Nikakor pa nismo zadovoljni s cesto z leve strani pokopališča oz. po novem - z izvozom. Cesta je še vedno preozka in v resnično obupnem stanju. Izraz sama jama, bi bil kompliment zanjo. Podajam pobudo, da se omenjena cesta čimprej kvalitetno uredi v dobro vseh nas, ki cesto uporabljamo. Če pa to ni možno, pa naj se v sklopu vzdrževalnih del vsaj sanirajo nevarne udarne jame. Upam in želim, da se nekaj naredi še pred zimo in snegom, ki bo pobelil cesto in bo nato na spomlad še več lukenj in bo še bolj nevarna.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V letu 2020 je predvidena obnova obstoječe ceste z izgradnjo vzdolžnih parkirišč ob cesti.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

dr. Tomaž Teropšič


Stranka: