Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

V naši občini imamo več informativnih tabel z različno vsebino. Stopnje njihove sporočilnosti in ohranjenosti so zelo različne, od novih pa vse do zelo dotrajanih. Slednje nam vsekakor ne morejo biti v ponos. Takšne so table nasproti sodišča (Cesta prvih borcev), na stavbi Pošte (Ulica stare pravde 34) in velika tabla na tržnici. Omenjene table so obledele in zelo poškodovane. Verjetno se vsi strinjamo, da takšne zadeve grdo kazijo lepo podobo našega mesta? Podajam pobudo, da se table v Brežicah prekontrolirajo in poškodovane čimprej odstranijo. Namestijo se naj nove in po možnosti osvežene z novimi podatki.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Preverili smo stanje tabel na terenu in ugotovili, da so nekatere res poškodovane ali zbledele. Pristopili bomo k obnovi oz. zamenjavi tabel, katere so v naši pristojnosti.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

dr. Tomaž Teropšič


Stranka: