Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

Menim tudi, da je za petčlansko družino odvoz smeti vsake tri tedne premalo. V poletnih mesecih se mešani odpadki kvarijo in smrdijo. Zato predlagam, da bi v poletnih mesecih bilo potrebno odvažati mešane odpadke na dva tedna. Koliko se spomnim je pred leti bilo tako. Predlagam tudi, da se otok v Župelevcu, kateri je bil uničen ob požaru, opremi kot je po pravilniku, da bo dostopen, prijetnega videza, na utrjeni podlagi, ne v travi in trnju, kot je bilo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Frekvenca odvoza na 3 tedne je zelo racionalna perioda praznjenja mešanih komunalnih odpadkov ali odpadne embalaže v kolikor se vestno ločujejo odpadki. Težava je, ko se med mešane komunalne odpadke odlaga ostanke hrane in druge organske odpadke kajti ti povzročajo v poletnih mesecih, ko je proces fermentacije in gnitja bolj intenziven vonj kot pozimi. Biološke odpadke odvažamo vsak teden, v zimskem času pa na 14 dni.
K nezadostnemu volumnu zabojnika prispeva predvsem nepravilno odložena embalaža, ki se nam je pogosto ne da izprati, očistiti in jo raje odložimo v zeleno kanto ali pa papir, ki zavzema veliko volumna.
To vam pišem na podlagi sortirne analize MKO, ki smo jo naredili v mesecu januarju in je popolnoma sveža. Analiza je pokazala da se v zelenih kantah pojavlja več kot 10% plastične embalaže, več kot 30% organskih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev, skoraj 5% je papirnate in kartonske embalaže…. Skratka, ta dejstva kažejo na to, da še nismo dosegli zadovoljivega nivoja ločevanja kar povzroča nepotreben smrad in premajhne posode za mešane komunalne odpadke.
Prepričan sem, da 5 članski družini zadostuje 240l zabojnik, ki ji po novem Tehničnem pravilniku o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov tudi pripada. V kolikor ima družina majhne otroke in ima povečano količino plenic omogočamo dodatni odvoz odpadkov za isto ceno.

Pripravil: Marko Ferenčak, Upravljavec ZRC Boršt in operativni vodja

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

Mira Šuler


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA