Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10. seja Občinskega sveta občine Brežice

Temo izgradnje optičnega telekomunikacijskega omrežja na področju občine Brežice je potrebno eskalirati. Aktualni prikaz dostopnosti optičnega omrežja v naših krajih (vir: https://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/pokritost-in-dostopnost/dostopnost-opticnega-omrezja ), ki ga spodaj podajam, prikazuje katastrofalno stanje v naših krajih.
Res, da je na zgoraj omenjeni Telekomovi strani, pod prikazom navedeno »Prikazan zemljevid je zgolj informativne narave in se posodablja glede na dograditve omrežja …«, a dejansko stanje ni dosti bolje od prikazanega. Posameznim predelom občine je na voljo optična ponudba, ostali pa morajo očitno čakati in upati »na boljše čase«. In ne govorim o odročnih krajih, ki se naj bi »reševalo« preko projekta RUNE. Porajajo se sledeča vprašanja:
- Edini občinski dokument na temo elektronskih komunikacij, ki sem ga uspel zaslediti, je »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Brežice«, iz julija 2008. Ali ima občina Brežice pripravljen kakšen posodobljen dokument oz. še bolje konkreten načrt zagotovitve optične infrastrukture?

- Ima Občina Brežice namen prevzeti glede tega vprašanja bolj aktivno vlogo oz. ali ima kakšno alternativo »milosti oz. nemilosti« Telekomu Slovenije, ki očitno nima komercialnega interesa za širitev ustrezne ponudbe na preostali del naše občine – vsaj kratkoročno ne?
Ne morem mimo primera iz občine Krško: »Izgradnja primarnega hrbteničnega omrežja je bila zaključena v letu 2010 in je omogočila priklop na omrežje 2881 gospodinjstvom. … Gradnja sekundarnega dela omrežja in priključkov se je začela junija 2010 in še traja.« (vir: https://www.kostak.si/dejavno/sirokopasovno-omrezje.html)

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Brežice za enkrat ne namerava posodobiti, razen če bo pristojno ministrstvo objavilo nov seznam belih lis, ki bo bistveno drugačen za občino, kot je objavljen sedaj. V tem primeru se posodobi tabelo števila belih lis po naseljih.
Po pogovorih s predstavniki podjetja Rune naj bi bila projektna dokumentacija v zaključni fazi, ki bo pokrivala večino naselij občine Brežice, kjer je redka poseljenost. V projektu Rune je predvidena izgradnja okrog 5.800 hišnih priključkov. Začetek gradnje napovedujejo že v letu 2020. Občini je bila predstavljena dokumentacija in se aktivno vključujemo tako, da skupaj pregledamo predvideno gradnjo ob cestah (da se dovoli želeni odmik od roba cestišča, da občina uredi služnosti, da se zagotovi identifikacija morebitnih položenih cevi v zemlji, ki so last občine, ipd. in pri tem zemljišče vzpostavi v prvotno oz. boljše stanje).
Prav tako podjetje Telekom Slovenije aktivno gradi priključke, vendar po pogovoru z njimi ne želijo, da občina objavi izkazani tržni interes.
Razpisi s strani ministrstva niso na voljo občinam, prijavijo se lahko le operaterji elektronskih komunikacij. V kratkem naj bi bil objavljen razpis s katerim se bodo pokrivala gospodinjstva, ki živijo na belih lisah (projekt GOŠO).

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

16.12.2019


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA