Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

12. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zadeva o kateri govorimo že 10 let na občinskem svetu se nanaša na košnjo na nasipu in košnjo območja pod zahodno fasad . V času korona krize je bilo to območje res zelo obljudeno, številni Brežičani smo se lahko rekreirali. Tudi po finskem vzoru vemo, da je narava največji stadion in tudi najcenejši ter glede na podlago tudi telesu najprijaznejši. David je že večkrat povedal, da ima država pogodbo, da to dela dvakrat letno, ampak to za nas ni dovolj in tako nikoli ne rešimo tega problema. Zanima me, glede na to, da smo turistična občina in da imamo vedno težave z vhodom v našo občino, če obstaja kakšna možnost, da mi upravljamo to območje, ki nenazadnje tudi ni tako veliko. Tu gre za vhod v občino in nasip. Zanima me kaj bi to pomenilo za občinski proračun in ali je to sploh izvedljivo, da bi bila občina upravitelj, kajti ne morem se sprijazniti s tem, da gre za košnjo le dvakrat letno.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Košnja protipoplavnega nasipa ni v pristojnosti občine in občina tudi ni lastnica zemljišč. Prav tako v proračunu ni zagotovljenih sredstev za košnjo teh zemljišč. O oceni stroškov težko govorimo, ker gre za precej veliko območje in je potrebno zagotoviti tako strojno kot tudi ročno košnjo. Občina zagotavlja košnjo bankin ob lokalnih cestah (obojestransko) kar znaša cca. 600 kilometrov in košnjo zelenih površin v mestu Brežice. S strani občine bomo pozvali pristojne k nujni ureditvi zadeve.

Pripravil: David Flajnik, vodja Oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

01.06.2020


Izpraševalec:

Katja Čanžar


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA