Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

12. seja Občinskega sveta občine Brežice

Že v lanskem letu sem dal pobudo za sanacijo plazov na cesti Pišece – Sromlje. Približno 1 km iz Pišec je en plaz, ki resno ogroža cestni promet. Prosil bi, da se čimprej pristopi k sanaciji tega plazu, ker je res nevaren. Po tej cesti vozi tudi šolski kombi oz. avtobus. Še posebej je to nevarno pozimi. Prosil bi pristojne, da podrezajo državne organe, ki so odgovorni za to cesto, da čimprej rešijo ta plaz. Hkrati je tam, še bližje Pišecam, še en plaz, ki je že saniran, ampak ne v celoti. Plaz je saniran tako, da so naredili škarpo na sredini cestišča, kar je zelo neustrezno. Tudi ta plaz je potrebno sanirati. Cesta je bila delno pokrpana z asfaltnimi prevlekami. Zadnje neurje je odneslo šoder, ki so ga dali za bankine. Na tej cesti je potrebno pristopiti k celoviti rešitvi, z razširitvijo ceste, z ureditvijo nepreglednih ovinkov, z ureditvijo prometne signalizacije.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor David Flajnik:
Gre za državno cesto. Mi smo vsako vašo pobudo tudi že posredovali na Direkcijo za ceste. Kar se tiče tega plazu, gre za plaz v Pavlovi vasi in da naj bi celo v letošnjem letu ta plaz sanirali. Ostale zadeve, ki se nanašajo na vzdrževanje pa prejmemo odgovore, da oni cesto redno vzdržujejo. Redno vzdrževanje je krpanje udarnih jam, košnja, čiščenje bankin in jarkov. Da bi država tam izvajala večjo investicijo, mi nismo bili obveščeni. Pobudo bomo posredovali naprej kot vedno do sedaj.

Info

Datum:

01.06.2020


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS