Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

12. seja Občinskega sveta občine Brežice

Včeraj (26.5.2020) smo na Odboru za gospodarstvo pričeli zanimivo debato na temo promocije turizma v naši občini. Vsi se namreč zavedamo, da se je v letošnji sezoni potrebno izredno potruditi, da privabimo domače goste. Katja Čanžar nam je na odboru predstavila nekatere aktivnosti ZPTM-ja na področju turizma. Veseli me, da je ZPTM v kontaktu z vsemi večjimi ponudniki nočitev ter da imate že predviden datum za skupni sestanek, ki naj bi bil v prihodnjem tednu. Izredno pomembno je na spremenjeno situacijo reagirati čim hitreje. Sam se sicer bojim, da smo prvo priložnost že zamudili. A še vedno ni prepozno, če bomo hitro dosegli strateške usmeritve. Proračun Občine Brežice za leto 2020 predvideva 100.000 EUR sredstev za promocijo turizma. Na odboru sem predlagal, da bi 10.000-15.000 EUR nemudoma namenili za ciljno oglaševalsko kampanjo s katero bi domačim gostom promovirali destinacijo Čatež-Posavje. Pobuda je bila dobro sprejeta in vsi deležniki smo se strinjali z načinom izvedbe. Katja je povedala, da se s tem strinja, a da žal ni tista, ki bi o tem lahko odločila. Pravi, da je potrebno takšno pobudo dobiti tudi s strani ponudnikov nočitev. Zaradi tega sem se odločil, da kot občinski svetnik podam uradno pobudo za začetek oglaševalske kampanje. Upam, da je to zadosten impulz za hiter začetek vseh nujnih korakov.
Grobi izračun pravi, da bi za efektivno kampanjo zadostovala naslednja sredstva:
- izdelava promocijskega filma - cca. 3.000-4.000 EUR
- oglas na družbenem omrežju Facebook - cca. 10.000 EUR (ali več)
- storitve oglaševanje - cca. 1.000 EUR
Za omenjeni znesek (10.000 EUR) lahko vsaj 20 dni zapored dosežemo cca. 8.000 oseb na dan. Skupaj to znese nekaj manj kot 200.000 ljudi v celotni Sloveniji.
Prav tako predlagam, da se za oglaševanje najame zunanjega izvajalca. Ti računajo cca. 10% celotnega "budgeta" za reklame, kar bi v našem primeru pomenilo 1.000 EUR. S takšno kampanjo lahko dosežemo ogromno število ljudi in naredimo veliko za zagon domačega turizma.
Glede na to, da turizem vsako leto prispeva ogromno sredstev v občinski proračun, se mi zdi, da je enkratna finančna injekcija v višini 15.000 EUR najmanj kar lahko naredimo. Izredno pomembno je, da se tega lotimo čim hitreje. Biti moramo med prvimi destinacijami, ki se bodo osredotočila na domače goste. Upam, da bodo ponudniki nočitev delili moje mnenje in tudi sami predlagali podobno rešitev. Seveda v sklopu ostalih predlogov, ki jih bodo imeli.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan Občine Brežice je 3. 6. 2020 sklical sestanek večjih ponudnikov namestitvenih kapacitet v občini Brežice s ciljem pridobiti njihovo videnje, predloge za oblikovanje posebnih ukrepov v podporo razvoja turizma v občini Brežice.
Sestanka se je udeležilo 15 predstavnikov največjih ponudnikov namestitvenih kapacitet. Oblikovana je bila delovna skupina, sestavljena iz: Alenka Mokrovič Pogačar (Terme Čatež), Martina Cizel (Terme Paradiso), Franc Les (Les), Hana Zorko (Splavar), Alojz Škrabl (pri Adamsovih), Sašo Panić (Etrend d.o.o.), Katja Čanžar (ZPTM), z nalogo, da v roku 14 dni od sestanka pripravi predlog ukrepov na področju turizma v letošnjem letu, upoštevajoč ukrepe države, uvedene zaradi COVID-19 na področju turizma.

Iztočnice, ki so bile prepoznane s strani večine prisotnih kot podlaga za doseganje skupnih ciljev so:
• Okrepiti skupne promocijske aktivnosti;
• Približati ostalo turistično ponudbo koristnikom turističnih bonov.

Ponudba, ki jo je oblikovala delovna skupina je bila razdeljena na sklopa:
• darilnih bonov za vrednost 57.300 EUR,
• okrepljene promocije v vrednosti 42.700 EUR,
pri čemer je vključevala izdajo darilnih bonov za 9.560 gostov in omejila izdajo bonov pri posameznih prepoznanih ponudnikih dodatne turistične ponudbe.

Na predlagano ponudbo so strokovne službe Občine oblikovale stališče, ki je, da se pri darilnih bonih ne moremo omejiti le-te na posamezne prepoznane ponudnike in da moramo v ponudbi zagotoviti enako ponudbo vsem gostom in ne le predvidenem številu, in sicer predvidoma za obdobje od julija do septembra, ko je območje občine Brežice v tem obdobju lanske sezone obiskalo 65.708 gostov, ki so nočili en ali več dni zapored.

Ob upoštevanju tega števila in zapisanih stališč, je ocenjena vrednost podanega predloga delovne skupine skupaj 636.952,00 EUR, in sicer:

1 - DARILNI KUPONI (Skupaj ocena stroška: 594.252,00 EUR)
• Za vsakega obiskovalca, ki noči prejme ponudnik BREZPLAČEN kupon za obisk muzeja (4 EUR/osebo) + vožnja z brodom (2 EUR/osebo).
Ocena stroška: 394.248,00 EUR
• Dodatno vsak obiskovalec, ki noči najmanj 3 noči prejme še kupon v vrednosti 3 EUR/osebo, ki ga lahko vnovči pri celotni turistični ponudbi z degustacijo, razen gostinskih storitvah.
Ocena stroška: 197.124,00 EUR
• Pri ZPTM se zagotovi turistični vodnik, ki 2x/teden izvaja brezplačna vodenje izpred Tic Čatež po energijski poti na Sv. Vid.
Ocena stroška: 2.880,00 EUR


2 – OKREPLJENA PROMOCIJA (Skupaj ocena stroška: 42.700,00 EUR)
Predlog delovne skupine okrepljene promocije vključuje novo akcijo, izvedeno v sodelovanju s Petrolom ter okrepljene aktivnosti znotraj že zastavljene redne promocije.

AKCIJA PETROL (vrednost 11.330,38 EUR):
1.) Petrol paket (2X letno - 2 meseca = 4 mesece)
- LCD-ji 1366X768 96 PIX - nad blagajno in pri avtomatih "Kava na poti",
- LCD-ji 1024X768 96 PIX - vzporedno z blagajno,
- Audio oglaševanje (Radio Petrol) - 15- sekundni oglas - Po vstopnice na Petrol,
- Zloženka A5 (Poletje + Jesen - Na Blagajni Petrol - 318 prodajnih mest).
1 mesec = 1.900 EUR + DDV - plačilo 1 meseca + 2 meseca gratis - skupaj za 3 mesece 1.900,00 + DDV.

2.) Billboardi na Petrolu (dogovor, da bi imeli akcijo 2 meseca - Julij in September):
- 20x Billboard na izbranih lokacijah - 1 mesec - 184,68/kom (35 EUR/teden z vsemi popusti + 44,68 Tisk in lepljenje ) = 3.693,60 EUR + DDV Julij + 3.693,60 EUR September = 7.387,20 EUR + DDV.

3.) Petrol klub katalog (2x - ponudba 2.000 EUR - predlog 0,00 EUR)
V primeru zakupa paketa 1. in 2. brezplačno oglaševanje na vseh socialnih medijih Petrola Ticket (6X letno) ter Petrol (Petrol.si) - 2 X letno.
- FB in Instagram (oglaševanje in nagradna igra)- Petrol Ticket
- FB in Instagram (oglaševanje in nagradna igra) - Petrol.si
- E-mailing kampanja na izbrane E-mail naslove vezane na turizem, Ticketing in Petrol klub katalog
Možnost vezave ponudbe na 450.000 lojalnostnih in plačilnih kartic Petrol

4.) Oglaševanje na vseh socialnih medijih Petrola Ticket (6X letno) ter Petrol (Petrol.si) - 2 X letno.
- FB in Instagram (oglaševanje in nagradna igra)- Petrol Ticket
- FB in Instagram (oglaševanje in nagradna igra) - Petrol.si
- E-mailing kampanja na izbrane E-mail naslove vezane na turizem, Ticketing in Petrol klub katalog
- Možnost vezave ponudbe na 450.000 lojalnostnih in plačilnih kartic Petrola Ta del oglaševanja je vezano na celotni strošek oglaševanja.

5.) Dodatne ponudbe za zaposlene na Petrolu - možnost posebne ponudbe za jesen in zimo.

6.) Darilni boni Destinacije Discover Brežice - Čatež.

DODATNE PROMO AKCIJE (vrednost 31.369,62 EUR)
- Planet na obisku - počitniške ideje 2020 (vrednost 1.830,00 EUR);
- FACEBOOK, INSTAGRAM (story, post, oglas, video) (vrednost 9.289,62 EUR);
- YT, Google (vrednost 2.500,00 EUR);
- Vodenje digitalne kampanje (vrednost 1.500,00 EUR);
- Snemanje filma destinacije (vrednost 550,00 EUR);
- Nagradna igra Izbor naj fotografij / odkup fotografij (vrednost 1.700,00 EUR);
- Naročilnice ponudnikom ob rednih snemanjih (vrednost 3.000,00 EUR);
- Katalogi / zemljevidi z opisi poti outdoor active (SLO, ANG) (vrednost 9.000,00 EUR);
- Ureditev promocijskih tabel (ekran) na PZA (vrednost 2.000,00 EUR).

Po pregledu celotnih razpoložljivih sredstev, ki jih lahko v letu 2020, skladno s sprejetim proračunom namenimo za dodatne aktivnost na področju turizma, so ta rezervirana na postavkah

00229 Promocija-turizem 70.000,00
00237 Izvajanje strategije na področju turizma 55.700,00
00238 Projekti turistič.infrastrukture LTO 110.000,00
SKUPAJ 235.700,00

pri čemer je znotraj postavke 00229 Promocija turizem 20.000 EUR že namenjeno preko letne pogodbe, sklenjene s Posavskim muzejem Brežice izvajanju okrepljene promocije Viteške dvorane gradu Brežice.

Na podlagi podanega predloga delovne skupine, ob upoštevanju stališč občine in razpoložljivih finančnih sredstev so bile potrjene sledeče dodatne aktivnosti:
- Za vsakega obiskovalca, ki noči prejme ponudnik BREZPLAČEN kupon za obisk muzeja (4 EUR/osebo);
- ZPTM zagotovi turističnega vodnika, ki 2x/teden izvaja brezplačna vodenje izpred Tic Čatež po energijski poti na Sv. Vid oz. znamenitostih mesta;
- Celotna izvedba zapisane okrepljene promocije zgoraj.

Ocenjena vrednost zgoraj zapisanih aktivnosti na lanskoletno število gostov v obdobju julij – september je 308.412,00 EUR, ki jih bo občina namenila okrepljenim promocijskim aktivnostim za področje turizma.

Patricia Čular
Vodja oddelka

OdzivKolaric.pdf

Info

Datum:

01.06.2020


Izpraševalec:

Matija Kolarič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI