Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

14. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo na temo pomoči na domu. Slišali smo že, da ima tudi Komunala Brežice ustanovljeno podjetje Ekosocial, ki ne deluje. Pomoč na domu v občini Brežice izvaja Center za socialno delo. Danes smo že od gospe Živičeve slišali, in njenemu mnenju se pridružujem, da po informacijah, ki jih imam, da so le-ti s Centrom za socialno delo Brežice zelo nezadovoljni. Veliko si obetam od nove vodje, ki smo jo danes potrdili. Občina Brežice za starejše namenja veliko sredstev, med drugim tudi za oskrbo na domu. Ko sem gledala poročilo o izvrševanju proračuna, sem ugotovila, da je pomoči na domu v proračunu za 150.000€ pa je le 47.000€ do sedaj izkoriščenih; oskrba starejših na domu je v proračunu 30.000€, izkoriščenih 0,00€. Naši ljudje, ki dobivajo pomoč na domu iz Centra za socialno delo, ki edini deluje, za to pomoč plačujejo nekaj manj kot 7€. V Sloveniji se to plačilo giblje tako, da je najmanjše plačilo 3€ v ljubljanskih občinah in najvišje 12€. Naša občina je po plačilu nekje v sredini. Podajam pobudo, da se v naslednjih proračunih za ta del nameni več denarja. V primerjavi z Ljubljano imajo naši upokojenci bistveno nižje pokojnine, saj so tu bila podjetja, ki so imeli ljudje nizke plače in temu primerne so tudi nizke pokojnine.
Glede na starostno strukturo prebivalcev občine Brežice, ki se je dodobra zavedamo tudi v občinski upravi, že od leta 2017 načrtno povečujemo proračunska sredstva, namenjena podpori samostojnemu bivanju starejših na domu kot tudi institucionalnem varstvu. Vezano na »Pomoč na domu«, ki je predmet podane pobude, lahko zapišemo, da smo v letu 2017 za to namenili sredstva v višini 104.916,65 EUR, s katerimi je bila pomoč v povprečju v letu zagotovljena 57 osebam, v letošnjem proračunskem obdobju 2020 pa smo na tej postavki rezervirali sredstva v višini 155.054,04 EUR in trenutno oskrbujemo 86 uporabnikov. Število uporabnikov je odvisno od povpraševanja, skupaj z izvajalcem Centrom za socialno delo Posavje, enoto Brežice pa se trudimo ažurno odgovoriti na vse izražene potrebe uporabnikov.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Cena storitve »Pomoči družini na domu« se oblikuje na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) (v nadaljevanju Pravilnik), ki ga sprejme resorni minister enotno za celotno državo. Ceno oblikuje izvajalec, ki mora na njo prejeti soglasje občine oz. v njenem imenu Občinskega sveta. Skladno s Pravilnikom občina zagotavlja najmanj 50% stroškov storitve znotraj cene. Občinski svet občine Brežice je z zadnjim sprejetim sklepom o ceni, ki ga je sprejel 9.7.20 določil subvencijo iz sredstev proračuna občine celotnih stroškov storitve v deležu 62,80 %, pri čemer je cena za uporabnike 6,94 EUR in ekonomska cena 20,41 EUR. S tem se, po zadnjih pridobljenih podatkih Inštituta RS za socialno varstvo Občina Brežice uvršča na 181. mesto po višini cene za uporabnike (od najmanjše do največje). Povprečna cena za uporabnike je 5,51 EUR. Če bi Občina Brežice želela zagotoviti takšno ceno uporabnikom, mora v proračunu, ob predpostavki iste cene in števila uporabnikov letošnjega leta, zagotoviti dodatnih cca. 16.500,00 EUR. Po nam dostopnim podatkom je cena za uporabnika v MOL Ljubljana 4,40 EUR. Če želimo v občini Brežice uporabnikom zagotoviti to ceno ob predpostavki istega števila uporabnikov in iste ekonomske cene, bi morali za to v proračunu zagotoviti dodatnih cca 29.300,00 EUR.

Občina Brežice je, z združitvijo CSD v CSD Posavje okrepila sodelovanje tako s sedežem kot enoto Brežice. Nove možnosti sodelovanja prav gotovo prinaša tudi novo vodstvo enote. Veseli smo, da smo lahko z letošnjim proračunom zagotovili tudi nakup treh novih vozil izvajalkam »Pomoči družini na domu«, ki so prav gotovo v podporo pri izvajanju storitve in s tem prispevali tudi k nadgradnji le-te. Verjamemo, da bo rezultat okrepljenega sodelovanja izkazan tudi v večjem številu uporabnikov in dodatnemu dvigu kvalitete storitve na terenu.

Info

Datum:

05.10.2020


Izpraševalec:

Jožica Sušin


Stranka: