Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Dajem pobudo, da se leto 2021 v občini Brežice poimenuje Osamosvojitveno leto . Leta 2021 bo minilo trideset let od Osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991. Tega leta je bil uspešen spopad z veliko močnejšo in bolje oboroženo agresorsko JLA. V vojni se je v celoti pokazalo odlično sodelovanje vojske, milice in civilnih struktur z narodom, ki je uspešno položil izpit iz obrambe domovine. Z oboroženim odporom smo Slovenci vojaško ubranili novonastalo državo Republiko Slovenijo in rezultate osamosvojitvenih procesov. Slovenija je leta 1991 postala samostojna in neodvisna država, saj je bil slovenski narod v osamosvojitvenem obdobju enoten in tudi zaradi tega je osamosvojitev Slovenije pozitivno dejanje, ki uživa status cenjene vrednote.

2. Dodatno predlagam, naj bo postavitev monumentalnega osrednjega pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Posavju v Brežicah leta 2021 osrednja prireditev Osamosvojitvenega leta v Brežicah.
Podrobna obrazložitev je v prilogi.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice pozdravlja in podpira vašo pobudo, da se leto 2021 v občini Brežice poimenuje Osamosvojitveno leto in da je postavitev monumentalnega osrednjega pomnika osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991 v Posavju v Brežicah leta 2021 tudi osrednja prireditev. Predlagamo vam, da se skupaj z veteranskimi društvi po vzoru Civilne pobude v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec povežete z javnimi zavodi in ustanovite programski odbor osamosvojitvenega leta, ki bo v sodelovanju oblikoval in koordiniral program. Občina Brežice bo v odboru sodelovala s svojim predstavnikom, v okviru svojih pristojnosti in možnosti bo program tudi podprla.

Pripravila:
Lavra Kreačič,
Vodja Kabineta župana

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

dr. Tomaž Teropšič


Stranka: