Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo, da se v Posavskem obzorniku objavi odgovor na moje svetniško vprašanje, da bi bili zainteresirani krajani pravilno informirani.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovori na vse pobude in vprašanja vseh članov Občinskega sveta Občine Brežice so objavljeni na spletni strani občine in tako dosegljivi vsem občankam in občanom ter zainteresirani javnosti. Ravno tako pa so občanke in občani dodatno obveščeni o investicijah preko spletne strani in medijev.

Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Zdenka Mirtek


Stranka:

STRANKA ZA RAVZOJ OBČIN IN KRAJEV