Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Sprašujem, kaj se dogaja z gradbenimi posegi prenove ceste v Curnovcu? Popravljajo namreč na novo narejen most preko potoka. Prvotno so ga namreč naredili tako, da je bil postavljen v ovinek pod pravim kotom glede na cestišče, kar je očitno onemogočilo prehod daljšim vozilom. Zdaj je dograjen. Zanima me, kdo v takem primeru plača “šlamparijo” - investitor, projektant ali izvajalec? Prosim, da mi kot občinskemu svetniku podate razumljivo razlago.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Most v Curnovcu je bil zgrajen pred cca. 10 leti. Pred samim mostom je bila cesta že močno poškodovana in smo v letu 2020 pristopili k sanaciji voziščne konstrukcije cestišča, med samo sanacijo je bilo ugotovljeno, da je poškodovano tudi krilo mostu, ki se je prav tako saniralo. Most pa ni bil nikoli zgrajen pravokotno na cestišče, kar je razvidno iz priložene slike.


Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

LEVICA