Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prosim župana in pristojne občinske službe, da posredujejo pri distributerjih in ponudnikih internetnih storitev na območju naše občine, da se zagotovi boljši in zanesljivejši prenos internetnih podatkov brez prekinjanja. Ravno tako predlagam, da se za izboljšanje internetnih storitev na območjih, kjer imamo težave, posreduje pri vladi.

Obrazložitev: Že dalj časa vsi otroci in mladi ne smejo opravljati pouka v šolah tako, da se vsi izobražujejo preko računalnikov na daljavo od doma. Ravno tako pa tudi mnogi starši in podjetniki delajo (delamo) preko računalnika od doma. Obstoječa internetna omrežja so zelo slaba in nam povzročajo resne težave ter nas mnoge spravljajo v zelo stresno stanje. Šolarji ne morejo redno spremljati pouka, saj so internetne povezave nestabilne tako, da prihaja do pogostih prekinitev signala. To je še posebej velik problem pri pisanju kontrolnih nalog, preverjanju znanja, opravljanju izpitov, izvajanju pomembnih sestankov in komunikacij na daljavo, itd. Učitelji in predavatelji v določenih šolah ne razumejo, da je prišlo do prekinitve signala med pisanjem testa. Da je prišlo na določenem območju do prekinitve signala, je skoraj nemogoče dokazati. Tudi optika na mnogih območjih deluje slabo. Ko posredujemo pri naših ponudnikih interneta, se dostopnost malo izboljša, a le za kratek čas, potem pa je zopet vse po starem. Tudi, če zamenjaš cenejši paket internetnih storitev za boljšega, ki je dražji, se stanje ne izboljša. Res je prenos občasno boljši, a se ta kmalu prekine ali pa se zaradi preobremenitev zmanjša na minimum. Opozoriti je potrebno na težave družin z več otroki, še posebej mlajših, ki spremljajo pouk na daljavo, pri tem pa internet prekinja. Ti potrebujejo poleg sebe starša, ki se na vso računalniško tehniko in programe razume in mora imeti dobre motivacijske sposobnosti. Slab internet hromi družbo in hromi gospodarstvo. Iz navedenega, smo določeni občani in državljani zares drugorazredni. Trenutno imajo nekateri otroci in mladi zares bistveno slabšo (zanič) dostopnost do izobrazbe. Korona krize še ne bo konec. Zaradi slabega epidemiološkega stanja je veliko vprašaje, kdaj bodo šolarji, dijaki in študentje obiskovali pouk v šolah, kot nekoč. Ravno tako pa delo na daljavo postaja stalnica mnogih zaposlenih in podjetij v naši občini. Prosim vas za razrešitev problematike slabe dostopnosti internetnih storitev v občini.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina vsako leto odda namero o načrtovanih gradnjah in tako poda poziv zainteresiranim investitorjem (ponudnikom internetnih storitev), ki se skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014 - ZIN-B, 54/2014 - odl. US, 81/2015, 40/2017) objavlja na spletnih straneh agencije. Prav tako se operaterje pred gradnjo še pozove, da se priključijo istočasni gradnji.
V decembru 2020 je bila poslana pobuda na Ministrstvo za javno upravo, da Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« ponovijo oz. razpišejo nov javni razpis, v katerem bi se upoštevale pripombe potencialnih prijaviteljev o tem, da je zaradi finančne izvedljivosti potrebno območje razdeliti in da se novi razpis pripravi na pokritost občine Brežice. S tem bi zagotovili boljšo pokritost na območjih belih lis.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS