Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ob sprejemanju proračuna so bila odobrena sredstva za postavitev javne razsvetljave v vasi Jereslavec. Do sedaj je bilo postavljenih le nekaj luči, 3 ali 4. Zanima me, ali se bo postavitev javne razsvetljave nadaljevalo po celi vasi Jereslavec in ali so sredstva zadostovala le za postavitev teh treh oz. štirih luči?

Odgovor na pobudo/vprašanje

S strani Elektra Celje smo bili obveščeni, da pripravljajo projektno dokumentacijo za kabliranje kablovoda skozi Jereslavec. Predvideno je, da se istočasno ob gradbenih delih položijo tudi kabli za javno razsvetljavo in postavijo tudi luči javne razsvetljave, kar je predvideno tudi v predlogu rebalansa proračuna za leto 2021.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Boštjan Šetinc


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA