Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

Želel sem povedati, da glede na trenutno situacijo, mi je zelo všeč, da je današnja razprava šla hitro in tekoče čez. Podal bi predlog, da bi se pobude in vprašanja posredovale po el. pošti.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Ob pripravi sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice bo na novo urejeno tudi podajanje pobud in vprašanj članov občinskega sveta in sicer na način, da se le-te podajajo praviloma pisno preko portala, ki ga člani občinskega sveta uporabljajo za svoje delovanje.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Info

Datum:

22.02.2021


Izpraševalec:

Bogdan Palovšnik


Stranka:

NEODVISNI SVETNIK