Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

V preteklosti sem podal pobudo za javno razsvetljavo pri avtobusni postajah v Dednji vas in sicer naj bi javno razsvetljavo napajal vir sončnih celic. Pobuda je bila podana in bilo je tudi na svetu povedano, da se bo nekaj teh javnih razsvetljav tudi postavilo. Zanima me, če se je že kaj postavilo oz. kdaj se bo to postavilo v Dednji vasi, tako kot sem takrat predlagal?

Odgovor na pobudo/vprašanje

V lanskem letu smo poizkusno postavili 30 solarnih svetilk javne razsvetljave. Lahko povem, da so se zaenkrat svetilke dobro obnesle in bomo tudi v letošnjem letu pristopili k nabavi in postavitvi solarnih svetilk na območjih kjer ni zagotovljenega priključka na električno energijo (prehodi za pešce, pomembnejša križišča in avtobusna postajališča).

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

22.02.2021


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS