Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

Lokalna cesta – modernizacija - Lokalna cesta Globoko (Urek) – Bojsno - Župelevec (do križišča pri Erbanu) je zelo v slabem stanju in na določenih odsekih zelo nevarna. Nujno potrebna je preplastitev celotnega odseka, kajti gre za zelo prometno cesto (povezava Podčetrtek, Bistrica ob Sotli proti Brežicam in Krškem). V izdelavi je projekt pločnika ob tej cesti ( Urek – Petan) zato se predlaga, da se projekt pločnika izdela še do odcepa za Slopno oz. vsaj do odcepa za Piršenbreg. Nato pa se cesta v celoti rekonstruira (rešiti potrebno še problem padavinskih vod iz Piršenbrega).

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odsek, ki ga omenjate je dolg čez 5 km. Na delu odseka med Globokim proti Bojsnem, v dolžini cca 1,1 km, je bila konec leta 2020 pripravljena projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste z izgradnjo pločnika. Projektantska ocena del je 1,6 mio EUR ter zajema rekonstrukcijo ceste z ureditvijo križišč, izgradnjo pločnika z opornimi konstrukcijami, avtobusna postajališča, urejeno odvodnjavanje ter cestno razsvetljavo. Predvideno je, da se gradnja na manjšem delu izvede v letih 2021/22 ter nato sledi fazna gradnja skladno z razpoložljivostjo občinskega proračuna in prioritetami proračuna. Lastniška vprašanja je še potrebno urediti. Novih projektnih dokumentacij za preostanek odseka ni predvidenih, saj je potrebno najprej izvesti že pripravljeno. Preplastitev celotnega odseka zaenkrat ni predvidena, po potrebi se bodo pomanjkljivosti odpravljale in urejale v sklopu rednega vzdrževanja cest.

Pripravila: Teja Leben, višja svetovalka

Info

Datum:

22.02.2021


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI