Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

Makadamska cesta od Globočic do Subanovega mlina je v zelo slabem stanju. Gre za občinsko cesto. V preteklem letu je bil opravljen ogled tega dela ceste s predstavniki Slovenske družbe za upravljanje z gozdovi. Na sestanku, kjer je bil prisoten tudi podžupan Palovšnik, so se strinjali, da se na tem odseku naredi nova deponija za nalaganje in se s tem odmaknejo iz ceste, kjer so sedaj. Podžupan je obljubil, da bo občina naredila nekaj prepustov in drenažnih jaškov. Zavod za gozdove RS bi želel to realizirati in ob izgradnji novega dela cestišča predvidevajo, da bodo izkopali kar nekaj peska, ki bi ga lahko uporabili za nasipavanje cestišča. Po ponovnem pogovoru z gospodom Palovšnikom ne more zagotoviti, da bo Občina Brežice pristopila k izvedbi prepusta in drenažnih jaškov, kot je bilo obljubljeno. Iz Oddelka za komunalno infrastrukturo so dobili informacijo, da bodo naredili en prepustni jašek. Pobuda je v smeri, da se bolj aktivno pristopi k tem delu in se ta odsek ceste uredi, da bo vsaj prevozno.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor je že bil podan na seji, dodajamo pa še sledeče. Makadamski odsek je precej obremenjen z odvozom lesa s kamioni. Ob odseku si je Zavod za gozdove uredil deponijo za nalaganje lesa, Občina Brežice pa je na tem delu uredila odvodnjavanje z vgradnjo prepusta pod voziščem. S predstavnikom Zavoda za gozdove je Občina Brežice v dogovoru, da se bo makadamski odsek nasul z drobljencem in utrdil v najkrajšem možnem času.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

19.04.2021


Izpraševalec:

Stanko Tomše


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE