Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

Občina Brežice je po nekaterih informacijah velik porabnik električne energije iz naslova Javne razsvetljave . Po teh podatkih smo daleč nad slovenskim povprečjem glede na velikost občine in število prebivalcev. Kljub temu imamo še vedno veliko naseljenih področij, kjer ni javne razsvetljave. Poleg tega pa imamo javno razsvetljavo tudi na področjih, ki niso naseljena. Glede na to, da imamo potrebo po gradnji javne razsvetljave, da smo mejna občina (ilegalni prehodi emigrantov) podajam naslednjo pobudo s katero bi lahko zmanjšali trenutno porabo in obenem omogočili gradnjo potrebne javne razsvetljave v naseljenih področjih. Na območju celotne občine je javna razsvetljava postavljena v glavnem po celi dolžini naselja. Pobuda bi bila, da se vgradi ene vrste števce, ki določen odsek javne razsvetljave (nenaseljen del) ugasne določeno uro vsak dan. To pomeni, da se na tem odseku ugasne luč okrog 23.00 ure. Na ta način bi občutno zmanjšali porabo same energije in omogočili izgradnjo nove potrebne javne razsvetljave.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice spoštuje Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in izvaja ukrepe za doseganja zastavljenih ciljev. O ugašanju javne razsvetljave med 23.00 in 05.00 uro smo že večkrat razpravljali in ugotavljali, da je zadeva tehnično precej zakomplicirana, ker si nihče ne želi ugašanja celotne javne razsvetljave ampak samo določenih svetilk. Prav tako so občani precej občutljivi na delovanje javne razsvetljave zaradi varnostnih razlogov ter tudi zaradi nelegalnih prehodov državne meje.
Rešitev vidimo v postavitvi solarne javne razsvetljave, ki smo jo poskusno postavili v letu 2020 in se je dobro obnesla.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

19.04.2021


Izpraševalec:

Bogdan Palovšnik


Stranka:

NEODVISNI SVETNIK