Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Podajam pobudo, da bi se v tem letu končal pločnik Župelevec, ker je zaradi neskladja z lastniki zemljišč bilo odloženo. Sedaj je občina lastnica zemljišč ob cesti in potrebno je dokončati le še cca 90m pločnika. Glede na nerazporejena sredstva v proračunu, bi bilo po mojem mnenju izvedljivo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Zagotovljena sredstva v višini 25.000 EUR, ki so v proračunu za leto 2021 bodo porabljena za dokončno premoženjsko pravno ureditev zemljišč za pločnik Župelevec zgrajen v 2. fazi. Nadaljevanje 3. faze pločnika Župelevec je v proračunu predvidena v letu 2023, pred tem je potrebno še dopolniti in novelirati obstoječo projektno dokumentacijo PZI.

Pripravila: Danijela Gabrič, svetovalka

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Mira Šuler


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA