Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Glede na to, da smo turistična občina, na vrhu lestvice po številu nočitev .... in na trenutne trende glede ponudb nočitev so postali zanimivi glampingi. Zanima me ali obstaja možnost glede poenostavitve dokumentacije in raznih soglasij, ker so enostavni objekti. Sprašujem, če bi bilo mogoče po skrajšanem postopku in z čim manjšimi stroški izdati dovoljenja za njihovo namestitev. Do sedaj je to mogoče samo na zazidljivem območju, čeprav poznam primere, ko so sicer ne v naši občini, nameščeni v gozdu, kjer prav gotovo ni bilo zazidljivo. Moje mnenje je, da bi v kolikor zakon to dopušča, izdali dovoljenja enako kot za enostavne objekte. Gre za predlog, o katerem naj razmisli stroka.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Postopke za gradnjo opredeljuje Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP)., V kolikor gre za gradnjo enostavnega objekta pridobivanje gradbenega dovoljenja ni potrebno, potrebno je pridobiti le vsa mnenja, če se na območju gradnje nahajajo varstveni režimi. Za manj zahtevne objekte se pridobi gradbeno dovoljenje za manj zahtevne objekte.

Kampi so z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS št. 37/18), v nadaljevanju Uredba uvrščeni med druge objekte za šport, rekreacijo in prosti čas. Uredba določa, da so kampi do površine 100 m2 enostavni objekti, do površine 1.000 m2 pa nezahtevni objekti, V kolikor želi investitor umestiti kamp teh dimenzij, je zanje potrebno pridobiti dokumentacijo v obsegu, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.

Gradnja objektov je dovoljena skladno z Občinskim prostorskim načrtom (Uradni list RS št. 41/19 – UPB, 80/21). Gradnja objektov je možna na stavbnih območjih, izjemoma pa pod določenimi pogoji tudi kadar gre za kmetijske objekte na območjih kmetijskih zemljišč.

Glampingi se smatrajo kot kampi višjega cenovnega razreda. Njihovo umeščanje usmerjamo na stavbna zemljišča, predvsem namensko v območja namenjena turizmu ter na območja za šport in rekreacijo. Preverili smo nekaj destinacij v Sloveniji s tovrstnimi kampi ter ugotovili, da so tudi v drugih občinah umeščeni na namenske rabe turizma in športa in rekreacije (npr. Bled – glamping Ribno, River Camping Bled, Zaka; Kobarid – Nebesa; Podljubelj – Kamp Podljubelj; Bovec – Glamping Korita Soče; Kamnik – Velika planina;…)

Pripravila:
mag. Urška KLENOVŠEK,
Vodja Oddelka za prostor

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Mira Šuler


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA