Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

V mesecu avgustu smo bili spet priča vse večjemu pojavu ambrozije. Vse več se ambrozije pojavlja tudi ob cestah ter javnih površinah. Ker so bile zaznane pritožbe na nezadostno čiščenje le te, tudi ob košnji občinskih cest bi podal pobudo, da se dogovori z izvajalci košnje, da ambrozijo pokosijo v širšem pasu, ne samo 1m od roba vozišča!

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice izvaja košnjo bankin ob lokalnih cestah dvakrat letno v širini cca 1 m -1,5 m od roba vozišča z obeh strani. Prva košnja se izvaja v mesecih maj – junij, druga v mesecih avgust - september. Uničevanje ambrozije poteka v okviru košnje bankin, v kolikor pa se ta pojavi v času med košnjami, se tudi takrat nemudoma odstrani. Če pa se škodljiva rastlina pojavi na privatnem zemljišču, je za njeno odstranitev odgovoren lastnik zemljišča.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Boštjan Šetinc


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA