Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

18. seja Občinskega sveta občine Brežice

Imam vprašanje, kdo je kosil lokalne ceste. Na cesti Vitna vas – Dramlja je pokošena le bankina, cca 50 cm - 70 cm in to še tako slabo, da jaz tega ne bi plačala.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na cesti Vitna vas – Dramlja izvaja košnjo bankin Javno podjetje Komunala Brežice. Zadevo smo si ogledali na terenu in takoj obvestili izvajalca, naj pokosi bankine v širini, dogovorjeni z naročnikom, kar so tudi storili. Res pa je, da je z junijem 2021 prišlo do zamenjave izvajalcev rednega vzdrževanja lokalnih cest, tako da je na tem področju potrebno biti zelo pozoren.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

10.06.2021


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI