Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

18. seja Občinskega sveta občine Brežice

Podajam pobudo za skupne službe za osnovne šole, kot so računovodstvo, pravna in kadrovska služba. Dejstvo je, da na primeru naše osnovne šole na Bizeljskem, kolikor sem seznanjena, se vsako leto menja računovodja oz. še verjetneje, ne zdrži celo leto. Dejstvo je, da je delovno mesto računovodje v javnih zavodih zelo slabo ovrednoteno in tudi ni zaposlitev za polni delovni čas. Vemo, da si vsak želi zaposlitev za polni delovni čas. Zelo vesela bi bila, če bi se lahko to kako uredilo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V preteklosti je bila računovodsko-knjigovodska podpora posamezni osnovni šoli zagotovljena skozi skupno službo, ki je bila lokacijsko umeščena v občinskih prostorih samostojnega objekta na dvorišču CPB 11, Brežice. Na podlagi pobude ravnateljic osnovnih šol in ravnatelja glasbene šole je prišlo do delitve zaposlenih oseb in njihove fizične umestitev neposredno na posamezni šoli, za katero opravljajo dejavnost.
Tudi sami v zadnjih letih ugotavljamo, da prihaja pri izvajanju računovodsko knjigovodskih nalog v javnih zavodih do vedno večjih težav zaradi pomanjkanja ustreznega kadra. Kader, ki trenutno opravlja te naloge, se upokojuje oz. odloča za delovna mesta pri drugih delodajalcih, zavodi pa le s težavo pridobijo ustrezno nadomeščanje. Kot svetnica ugotavlja, gre v javnih zavodih za slabše razvrščena delovna mesta, ki pa prevzemajo visoko stopnjo odgovornosti. Ravno tako je kader znotraj šol zaposlen le za delež, ki šoli, skladno s kriteriji pripada, zato se praviloma deli med dvema šolama. To prinaša v odnos in delo dodatne izzive.
V strokovnih službah občine smo v preteklosti že poiskali predloge različnih načinov reševanja. Eden od teh je podpora izvajanja s strani drugih zavodov, kjer je predvsem Zdravstveni dom Brežice, ki že izvaja storitev za koncesionarje bil pripravljen le-to ponuditi tudi drugim javnim zavodom. Žal se je pri preizkusu tega pri enem izkazalo, da gre za preveliko raznovrstnost opravil in drugačnost dejavnosti, tako da so od ponudbe odstopili.

Z direktorji in ravnatelji javnih zavodov bomo odprli debato s predlogom skupnih služb ter preverili ali je ta sprejemljiva.


Patricia Čular
Vodja oddelka

Info

Datum:

10.06.2021


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI