Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zanima me v kateri fazi je projekt RUNE? Saj smo na občinski seji z veseljem poslušali, da bo projekt z izgradnjo omrežja končan do konca leta 2021. Vendar do sedaj ni nobenih konkretnih akcij ali obvestil z njihove strani. Glede na to, da so nam vzeli kar nekaj časa; z predstavitvami na odborih, na občinski seji in tudi na sestanku pri nas KS Globoko, krajane smo obveščali, pomagali izpolnjevati vloge itd... zato priporočam, da povabimo na naslednjo občinsko sejo predstavnika RUNE , na kateri nam bi lahko povedal kaj več o tem projektu.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na občinski seji se je potrjeval Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Brežice, ki ga je izdelalo podjetje Eurocon d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana in Ipmit d.o.o., Kotnikova 30, 1000 Ljubljana, v septembru 2018. Podjetje Rune je tako pripravilo projekt, na katerega je tudi občina izdala mnenje. Po pogovoru z njimi se nameravajo priključevati projektom, ki se izvajajo (hidravlične izboljšave, itd.). Ker izvajalec Rune ni bil izbran na razpisu GOŠO 5, zaenkrat ne namerava pokrivati večjega območja z lastnimi sredstvi.
Po javnem razpisu objavljenem s stani RS, Ministrstvo za javno upravo, je bilo izbrano podjetje GVO d.o.o., za sofinanciranje operacije Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije. Pogodba med RS in izbranim izvajalcem GVO d.o.o. je bila podpisana v oktobru 2021 za pokrivanje 835 belih lis po občini Brežice v višini javnega sofinanciranja 1.443.365 EUR. Podjetje GVO d.o.o. je pripravilo projekt, ki zajema bele lise na območju naselij Curnovec, Dednja vas, Pišece, Sromlje, Bizeljsko, Orešje, Stojanski vrh in je bilo na njega izdano mnenje s strani občine. Dela naj bi bila zaključena v letu 2023.
Podatki glede razpisa GOŠO 5 in naslovi belih lis, so dostopni na spletni strani:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-gradnje-odprtih-sirokopasovnih-omrezij-naslednje-generacije-goso-5/

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Mihael Petančič


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA