Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobude - 19. seja občinskega sveta Brežice Datum: 20.9.2021


Pobude:

1. Plaz na državni cesti št 677 na relaciji Pišece- Sromlje (cca 1 km iz Pišec) še vedno ni saniran. Približuje se zima. Prosim, če posredujete na pristojnih državnih službah da, se sanacija čimprej začne tako, da bo pred zimo končana. Več detajlov o problematiki je v moji pobudi 5 seje občinskega sveta. Prosim vas tudi, če sporočite, kdaj se bodo dela začela.
2. Dajem pobudo, da se v naslednjem letu izvede izgradnja varne poti skozi zgornji del vasi Pišece, ki zajema pločnik, varno poti mimo cerkve, razsvetljavo, parkirišča, avtobusno postajališče itd.
3. Dajem pobudo, da Občina Brežice posreduje pri pristojnih državnih službah, da se preplasti in uredi državna cesta med Bizeljskim in Bistrico ob Sotli enako, kot je bilo nedavno to narejeno od Bistrice do Podčetrtka.


Svetnik Občinskega sveta Brežice
Miran Omerzel

Odgovor na pobudo/vprašanje

1. Plaz na državni cesti št. 677 Pišece – Zg. Pohanca – Krško v kraju Pavlova vas, ki je v pristojnosti lastnika zemljišča Republike Slovenije je že v fazi saniranja.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

2. Občina Brežice je v letu 2020 na podlagi projektne naloge, ki jo je potrdila Direkcija RS za infrastrukturo, naročila idejno zasnovo za pločnik od objekta »Stara šola« do Podgorja in nato še v letu 2021 projektno dokumentacijo za izvedbo. Zato je za Občino Brežice prioritetna izvedba pločnika v delu za katerega je že izvedena projektna naloga.

Pripravila: Danijela Gabrič, svetovalka

3. Obveščamo vas, da bomo vašo pobudo za obnovo oz. preplastitev regionalne ceste št. 1241 Bistrica – Bizeljsko (stacionaža od 2360 m do 5280 m) posredovali na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS