Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dajem pobudo vezano na točko dnevnega reda o Sklepu o podelitvi priznanj Občine Brežice. Vsako leto se ukvarjamo z isto zadevo, ne bom rekel, da imamo pomisleke, ker verjamem, da so nagrajenci skrbno predlagani in izbrani ter da nekomu ne naredimo krivice, ker se težko odločamo in ker vseh nagrajencev na poznamo, se nam zdi prav, da če se o nekomu odločamo, da bi bilo prav, da se zraven nagrajencev poda kratka obrazložitev, na katerem področju so njegove reference, kvalitete in da na podlagi česa se nato odločamo. Glede na to, da imamo različne oblike priznanja (častni občan, nagrajenci, priznanja), je zelo nekorektno do nas, ki glasujemo, da se moramo v kompletu odločati za 3 ali 4 vrste priznanj. Pobuda je, da se podajo ob predlogih nagrajencev podajo obrazložitve ter da se o vsaki skupini priznanj ločeno glasuje.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Postopek in način dela v postopku zbiranja prijav in oblikovanja dokončnih predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Brežice (Uradni list RS, št.: 53/96, 56/10, 66/11 in 153/21; v nadaljevanju Odlok) in Poslovnikom o delu komisije v postopku podeljevanja priznanj (v nadaljevanju Poslovnik) vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice (v nadaljevanju Komisija). Poslovnik je na podlagi Odloka sprejela Komisija ob soglasju občinskega sveta.
V skladu s 4. členom Poslovnika in 5. členom Odloka, Komisija pripravi dokončni predlog za proglasitev za častnega občana, za podelitev domicila v Občini Brežice, za priznanje Občine Brežice in za podelitev Oktobrske nagrade.

Glede na navedeno so bila vsa gradiva in posledično tudi glasovanje o Sklepu o podelitvi priznanj Občine Brežice za tekoče leto pripravljena v skladu z veljavni predpisi.Predlog, da se ob predlogih nagrajencev poda krajša obrazložitev bomo upoštevali ob pripravi gradiva za podelitev priznanj Občine Brežice v prihodnje.


Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Info

Datum:

20.09.2021


Izpraševalec:

Stanko Tomše


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE