Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Lokalna cesta 024261 Dobova - Rakovec v makadamskem odseku VELIKI OBREŽ - RAKOVEC poteka po območju 'NATURA 2000', ekološko pomembnem območju ohranjanja rastlin in živali.
Po odloku o razglasitvi območja 'JOVSI' gre za naravni spomenik s ciljem ohranitve značilnosti krajinske podobe, tako omenjeni makadamski odsek ni predviden za ureditev v asfaltni obliki.
Na mojo pobudo ki sem jo posredovala v novembru lani glede saniranja tega cestišča, je izvajalec del po nalogu občinskih služb 22.decembra lani, uredil cestišče.
Glede na dokaj prometni odsek se seveda gramoz dokaj hitro razvozi.

Dajem pobudo, da se v proračun 2022 uvrsti redna postavka GRAMOZIRANJE Z UTRJEVANJEM LC 024261 na makadamskem odseku VELIKI OBREŽ - RAKOVEC (finančno ovrednotenje: 2 x letno )

Odgovor na pobudo/vprašanje

Makadamski odsek lokalne ceste LC 024261 Dobova – Rakovec poteka po ekološkem omrežju Natura 2000. Odsek makadamske ceste je bil v mesecu decembru 2021 na najbolj poškodovanih mestih dosipan z drobljencem in na celem odseku grederiran. Tudi v bodoče bomo, po potrebi tudi 2 x letno, cestni odsek urejali preko rednega vzdrževanja lokalnih cest v Občini Brežice.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

29.11.2021


Izpraševalec:

Tatjana Močan


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA