Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Med pogovorom z več vozniki o vožnji po nedavno odprtem obnovljenem starem mostu ,večina voznikov ni pozorna na novi režim signalizacije ob vožnji od gradu proti mostu ,preden prečkamo prednostno cesto proti elektrarni je na drogu javne razsvetljave STOP znak , zaradi širokega pločnika pa je kar oddaljen in slabo viden .Sprašujem strokovne službe kako se da zadevo urediti za boljšo vidnost in večjo varnost v prometu .


Lep pozdrav

Darko Udovič

Odgovor na pobudo/vprašanje

Za križišče lokalne ceste LZ 026031 Prešernova cesta in javne poti JP 527581 Prešernova cesta I. smo po obnovi in odprtju starega mostu čez Savo in Krko prejeli več pobud za spremembo prometnega režima v samem križišču. Ta je po obnovi starega mostu potekal tako, da je prednostna cesta potekala po javni poti Prešernova cesta I. (Veterinarska postaja) proti staremu mostu. Po ogledu na terenu in ugotovitvah smo v mesecu decembru 2021 potek prednostne ceste vzpostavili tako, kot je bil v preteklosti, da sedaj prednostna cesta poteka od Gradu Brežice po lokalni cesti Prešernova cesta proti staremu mostu čez Krko in Savo. S spremembo prometnega režima se je tudi STOP znak prestavil na drugo lokacijo.
Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

29.11.2021


Izpraševalec:

Darko Udovič


Stranka: