Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

V proračunih 2020 ter 2021 so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo pločnika Vrhje. Prvi del pločnika iz proračuna 2020 je izdelan, zanima pa me, kako je z sredstvi ter izgradnjo drugega dela pločnika?

Odgovor na pobudo/vprašanje

V skladu z Načrtom razvojnih programov so sredstva za dokončanje pločnika predvidena v naslednjih letih. Pločnik Vrhje je razdeljen na tri faze. Končana je prva faza. Podpisana pa je pogodba za izgradnjo 2. faze, katere zaključek del po pogodbi je v juniju 2022. Sredstva za izvedbo tretje faze projekta so predvidena v letih 2023 in 2024.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

29.11.2021


Izpraševalec:

Boštjan Šetinc


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA