Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Zimsko vzdrževanje lokalnih cest na območju Občine Brežice; Danes, 29.11.2021, nas je »presenetil« prvi letošnji sneg. Obveščena sem bila, da je na območju KS Bizeljsko, predvsem v višjih predelih, zapadlo tudi okoli 15 cm snega. Do sedaj so bile v takih razmerah lokalne ceste, ki jih vzdržuje oziroma čisti Občina Brežice, posipane in splužene.

Danes pa se je pojavila velika težava. Ceste niso bile počiščene, saj je bilo rečeno, da izvajalec zimske službe na lokalnih cestah nima zadostnega materiala za posip, kakor tudi ne zadostne mehanizacije za izvedbo le tega. Težave je imel avtobus kakor tudi vozilo Komunale, ki je padlo v obcestni jarek. Kako to, da zadeva ni bila urejena tako, kot do sedaj, ko je to izvajalo drugo podjetje? Smiselno bi bilo, da se to čim prej reši, saj gre za varnost udeležencev v cestnem prometu. V primeru, da pride do nesreče me še zanima, kdo bo za to odgovarjal?

Odgovor na pobudo/vprašanje

Od 1.6.2021 letno in zimsko vzdrževanje občinskih lokalnih cest v Občini Brežice opravlja Komunala Brežice s svojim pogodbenim podizvajalcem.

Dne 29.11.2021 je sneženje pričelo v nočnih urah in je na višje ležečih cestah zapadlo okoli 10 cm snega. Po zagotovilih izvajalca so se ekipe na pluženje in posipavanje odpravile v jutranjih urah. S strani avtobusnega prevoznika Nomaga so bili obveščeni, da zaradi zapadlega snega avtobus ne mora nadaljevati vožnje po lokalni cesti LC 024361 Bizeljska vas – Ledine. Izvajalec se je prioritetno odpravili na čiščenje le-te in jo v najkrajšem možnem času tudi očistil. Smo pa z izvajalcem zimske službe o tem primeru tudi govorili, da v bodoče ne bo prihajalo do podobnih zadev.
Ne vem pa iz katerih virov ste bili obveščeni da izvajalec zimske službe nima zadostnega posipnega materiala in zadostne mehanizacije za izvajanje zimske službe.

Pripravil: Miroslav Kržan, administrator

Info

Datum:

29.11.2021


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI