Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

Opozarjam na neprepustnost »branika« oz. kanala za odvodnjavanje meteornih vod, ki poteka od bajerja na Hrastju do reke Krke, ki je posledica močne zaraščenosti in vdiranja brežin. Zaradi obstoječega stanja se nivo vode ob večjih nalivih na določenih točkah približuje točki izliva. Predlagam, da se glede tega vprašanja kontaktirata tako Urad za upravljanje z vodami kakor tudi MORS. Potrebno je organizirati preventivno ureditev oz. čiščenje, da ne bi bili priča podobnim razlivom in poplavam kot pred nekaj leti. Dobrodošel bi bil tudi dolgoročni plan "rednega urejanja" omenjenega področja.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Pobudo smo posredovali Direkciji RS za vode, ki je upravljalec vodotokov.

Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA