Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

V kateri fazi je priprava projekta, ki bo na križišču treh cest (Ob stadionu, Kajuhove in Finžgarjeve) upočasnil promet in omogočil varno prečkanje ceste pešcem, ki dnevno migrirajo na tej poti, ki vodi iz oziroma v veliko naselje?

Odgovor na pobudo/vprašanje

V ulici Ob stadionu smo namestili radar oz. števec prometa, ki meri hitrost vozil v obe smeri prav tako pa razvršča vozila po kategorijah (enosledna, osebna, kombinirana, tovorna, itd,…). Iz pridobljenih podatkov bomo dobili dejansko stanje prometa na tej ulici.
V proračunu Občine Brežice za leto 2023 je zagotovljenih 100.000 EUR za obnovo vozišča in hodnika za pešce v Finžgarjevi ulici, v sklopu projekta se bo uredilo tudi križišče z ulico Ob stadionu in prehod za pešce, za kar se bo predhodno izdelala tudi projektna dokumentacija.
Pripravil: David Flajnik, vodja oddelka

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

LEVICA