Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

V duhu transparentnosti in dobrega gospodarjenja z občinskimi financami in premoženjem dajem pobudo, da za vse nekvalitetno izvedena dela, občina terja odpravo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi, saj ima za to več pravnih temeljev.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice to že izvaja, saj imamo v sklopu vsake pogodbe določeno finančno zavarovanje odprave napak v garancijski dobi. Pred iztekom garancije se vsak objekt pregleda in se zahteva odprava pomanjkljivosti.

Pripravila: Mateja Hotko, višja svetovalka

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

LEVICA