Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

21. seja Občinskega sveta občine Brežice

Nabaviti lažje tovornjake z manjšo nosilnostjo za odvažanje komunalnega odpada po vaseh in naseljih, kjer so ceste ozke, manjše nosilnost, hribovske in neprimerne za težke tovornjake kot jih ima komunala sedaj v izogib prekomernemu in pospešenemu uničevanju navedenih cest. Infrastrukturo (ceste), ki smo jo s težavo zgradili, moramo čuvati, ker se do nove pri nas v odročnih krajih ne pride na enostaven način. Z uporabo lažjih tovornjakov za dovoz komunalnega odpada, ki so javna infrastruktura, se podaljša življenjska doba navedenih cest, ki so tudi javna infrastruktura.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Zbiranje odpadkov je z manjšimi vozili dražje kot zbiranje z večjimi, zato se občina do sedaj tega ni posluževala. V primeru pobude oz. nakupa manjšega vozila, se s tem posledično poveča tudi frekvenca pobiranja in posledično bo to prineslo tudi povišanje cene te storitve. Na primer, če sedaj JP Komunalo Brežice d.o.o. z večjim kamionom pobira cca 8 ton in nato odpelje odpadke na zbirni center, bo to po novem pomenilo, da z manjšim kamionom poberejo cca 2 toni in morajo za isto količino zbranih odpadkov na zbirni center štirikrat, kar prinese dvig stroškov te storitve. Redni hišni odvoz zajema 34 odvozov letno (mešani komunalni odpadki, mešana komunalna odpadna embalaža), vprašanje pa je koliko se ceste uničujejo z ostalimi težjimi delovnim stroj oz. prevozi.

Pripravila: Danijela Gabrič, svetovalka

Info

Datum:

03.02.2022


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS