Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

22. seja Občinskega sveta občine Brežice

Spoštovani, prosim za pojasnilo glede začetka del pločnika v Globokem: Urek-smer Bojsno. Hvala, dr. Stanka Preskar

Odgovor na pobudo/vprašanje

V dogovoru s prebivalci naselja ob predmetni cesti se je v začetku leta izvedla parcelacija zemljišč po projektni dokumentaciji. Velika večina lastnikov zemljišč se je s predlaganim potekom in posegom po njihovih zemljiščih strinjala, vendar se je za del projekta (od državne ceste do trgovine »Nataša«) po terenskem ogledu z lastniki zemljišč dogovorilo za preprojektiranje dokumentacije. Dokumentacija bo dokončana do konca meseca junija. Se je pa v vmesnem času izvedla cenitev stavbnih zemljišč in bi se morala izvesti oz. se izvaja tudi cenitev kmetijskih zemljišč. Pripravljajo se pogodbe za odkupe zemljišč.

Pripravil: Blaž Lipej, višji svetovalec

Info

Datum:

21.04.2022


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA