Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

22. seja Občinskega sveta občine Brežice

V letošnjem letu smo končno dočakali odločitev države, Telekoma in vseh vpletenih, da naj bi tudi v občini Brežicah, 15 let pozneje kot vsi ostali, vsi občani postali enakovredni in da bi se izgradila optika tudi do vseh tistih, ki je do današnjih dni še nimamo. Kljub dobri volji in obljubam kako bo to hitro steklo, nam je bilo rečeno, da bodo februarja oz. marca na terenu že ekipe, ki bodo ta dela začela izvajati, a do današnjega dne še ni nikogar nikjer. Moram reči, da so ljudje že malo nervozni in sprašujejo kaj se dogaja in zakaj se zadeve še niso začele izvajati. Po preverjanju pri izvajalci smo dobili potrjeno, da je osnovna težava v tem, da GVO kot izvajalec še vedno ni dobil služnostnih dovoljenj za izvajanje del na tistih parcelah, ki so v lasti občine ali so javno dobro. Ta zaplet je po informacijah, ki jih imam, povsem nepotreben in birokratski. Se pa bojim, da se bo zadeva toliko časa zavlačevala, da bo pod vprašanj postavljen tudi rok za izvedbo, ki je predviden. Ljudje komaj čakajo, da bodo prišli do te storitve in te dobrine in zdaj zaradi banalnih zadev, te zadeve stojijo. Sprašujem in prosim za pisni argumentiran odgovor, kdaj bo občina podelila služnosti izvajalcu za to, da bo lahko začel izvajati dela na terenu. V nasprotnem primeru se bojim, da bo potrebno organizirati eno zelo veliko civilno iniciativo, ki bo preprečila neumnosti, ki se trenutno dogajajo.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice je GVO po elektronski pošti posredovala osnutek pogodbe za ustanovitev služnostne pravice za t.i. bele lise že 23.3.2022 in nato 5.4.2022 in z njihove strani občina ni prejela pripomb do 6.5.2022, pogodbe za »bele« lise so bile nato usklajevane, s strani GVO potrjene 17.5.2022 in s strani občine ponovno poslane GVO-ju 23.5.2022. Soglasja za posege v javne ceste so bila izdana v aprilu 2022.

Za predvideno gradnjo omrežja na območju t.i. sivih lis se služnostne pravice ustanavljajo odplačno, občina namreč nima podlage za neodplačno ustanovitev služnostne pravice, razen v primeru izjeme, ki jo za bele lise omogoča 11. člen ZEKom-1, v zvezi s tem smo že pridobili tako stališče Ministrstva za javno upravo kot Službe vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, ker vrednost odškodnine izkustveno (oz. glede na določbe Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice (Uradni list RS, št. 43/12 in 9/14)) presega vrednost iz 37. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) je potrebno pripraviti cenitve. V zvezi z odplačno ustanovitvijo služnostnih pravic na območju sivih lis je GVO 12.4.2022 navedel, da nadomestila za služnost ne bodo plačevali, glede na to, da imajo vloženih tudi nekaj predlogov za ustanovitev služnostnih pravic na sivih lisah je bil GVO 23.5.2022 ponovno seznanjen z zakonsko zahtevo po odplačnosti in pozvan, da zaradi naročila cenitev sporoči svoje stališče.

Pripravila:
Branka Moldovan Matjašič

Info

Datum:

21.04.2022


Izpraševalec:

Ferdo Pinterič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE