Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

24. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Glede na to, da smo Evropsko mesto športa, da se v brežiški občini dogajajo odmevni dogodki in zgodbe, predlagam, da se v javnem zasebnem partnerstvu prične pobuda o izgradnji adrenalinskega parka na prostorih opuščenega rudnika Globoko . Gre za zanimivo konfiguracijo terena, ki je naravi prijazna in da se razmišlja o izgradnji tega parka, da bi na ta način to turistično ponudbo popestrili, jo dopolnili in da postanemo nova in značilna destinacija.
2. Industrijska cona Slovenska vas – zapuščeni in zanemarjeni objekti kazijo izgled in res negativno vplivajo na inovativno, sodobno podjetniško okolje, tistim, ki tam ustvarjajo. Potrebna so vlaganja in ureditev v to cono, da bi si res zaslužila ime cone. Ali so ti prostori in objekti prodani? Kdo je zadolžen za vzdrževanje? Takšna Industrijska cona Slovenska vas nam je lahko samo v sramoto.
3. Območje opuščenega rudnika Globoko je zanemarjeno. Zaraščenost dreves predstavlja nevarnost na cestnem odseku pri rudniku Globoko, na relaciji Globoko - Pišece (Mali vrh, Blatno). Drevesa in veje segajo precej nad cesto in samo cesto, zaradi tega je zmanjšana vidljivost, nepreglednost odseka in stalna senca. Kdaj se bo pristopilo k sečnji in odstranitvi dreves in vejevja?
4. Ali se v Mladinskem centru dogaja tržna dejavnost pri oddajanju sob . Hostl ni namenjen oddajanju sob za prenočevanje družin in s tem ustvarjanju nelojalne konkurence lokalnim ponudnikom tovrstnih storitev. Za leto 2021 in do 30.6.2022 prosim za podatke o ustvarjenih nočitvah. Prav tako me zanimajo podatki poslovanja gostinskega obrata MC.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
1. Kar se tiče industrijske cone Občina Brežice nima več nobenih parcel oziroma stavb, vse kar ni urejeno je v zasebni lasti. Mi nimamo možnosti posredovanja, razen v primeru, da bi šlo za nevaren objekt, kjer lahko posreduje inšpekcija. Občina tako nima možnosti in nima nobenih lastništev, kjer bi bil naš objekt zapuščen.

2. Kar se tiče adrenalinskega parka ima še stalno Anhovo koncesijo. Z njimi opravili nekaj pogovorov in definitivno bo potrebno spremeniti OPPN in se bodo lahko potem v OPPN-ju namenile druge koncesije.

Info

Datum:

07.07.2022


Izpraševalec:

Martina Živič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI