Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

24. seja Občinskega sveta občine Brežice

1. Sem podpornik vsake investicije v infrastrukturo, a so pri nas te investicije bolj zgoščene v zadnjem letu mandata. Verjetno je proizvodnja asfalta v tem trenutku na višku. Nekatere vpadnice oz. bolj obremenjene ceste so trenutno tudi zaprte. Ena izmed teh je ta, ki poteka od Horvatiča v smeri Budiča. Mi Kranjci se počutimo še bolj odrezane. Če pogledamo Krčane, imajo le-ti relativno veliko povezav čez reko Savo. Mi jih imamo v Brežicah malo, imamo dve in od tega je v tem trenutku ena zaprta. Dajem pobudo Občini Brežice, stopi v stik z državo, zato da se premaknejo zadeve z novim mostom . Spomnimo, da so že pred časom bili podpisani dokumenti za izgradnjo novega mostu dela brežiške obvoznice čez reko Savo. Leta 2017 je prišel minister za infrastrukturo, ki je z županom podpisal še en dogovor. Nedolgo nazaj je potekal razpisa za projektiranje omenjenega mostu. Včasih je slišati, da je usoda mosta vezana na izgradnjo HE Mokrice. Sam mislim, da temu ne sme biti tako in da mora biti občina tu zelo proaktivna, da se ta projekt izpelje. V letošnjem letu je pričakovati še rebalans državnega proračuna, zato je potrebno dovolj zgodaj, vstopiti v stik z vsemi odgovornimi, da bodo ta sredstva zagotovljena oz. da bo zadeva takšna kot je zamišljena uresničljiva.

2. Predlagam, da se občina usede tudi s predstavniki podjetja HESS in da se z njimi pogovori o možnostih vzpostavitve poti čez HE Brežice , da lahko vsi sprehajalci, ki hodijo po nasipu, bodisi po eni ali drugi strani prečkajo reko Savo prav na HE Brežice. Pred časom sem že govoril z direktorjem HESS, ki mi je povedal, da je to teoretično mogoče. Mislim, da ni razloga, da ne bi občina bolj aktivno vstopila v kontakt z njimi in skušala zagotoviti omejen dostop za pešce in mogoče kolesarje. Gre za povezavo, ki lahko oplemeniti vse tiste poti in aktivnosti, ki potekajo ob brežiškem jezeru

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
1. Kar se tiče povečanja investicij - vsako leto se veliko investira. Investirali smo v 15 javnih stavb, naredili smo 2 vrtca. V letošnjem letu pa je veliko investiranja v ceste, zato, ker je bivša vlada namenila veliko denarja za ceste proti Dobovi in denar za cesto od Krške vasi do Brežic in pospešila pridobivanje evropskih sredstev, tako da delamo sedaj 2 kolesarki. Tako ne delamo nič več zaradi volitev, ampak zaradi prejema denarja s strani prejšnje vlade. Zelo bi bil vesel, da bo tudi ta vlada namenila toliko denarja in da se bo tudi v naslednjem letu toliko investiralo.

2. Kar se tiče zapore – tu žal ni druge možnosti, kajti potrebno je cesto izkopati. Zapora bo trajala 3 tedne. Maksimalno smo se potrudili, da smo za kmete in osebne avtomobile speljali obvoz čez Čatež, za kamione pa obvoz čez Čatež v tem trenutku ni možen. Dejstvo je, da smo vezani na roke in na denar tako direkcije kot občine.

3. Glede novega mostu je tu ogromno narejenega. Tudi odkupujejo se že zemljišča. Imeli smo sestanek z aktualnim vodjem investicij gospodom Willenparta z ekipo, ki je povedal, da mostu ni mogoče graditi brez okoljskega poročila za HE Mokrice. Razlog je v tem, da je treba Savo poglobit, kajti v nasprotnem primeru bi bilo treba nov postopek in most narediti 2 do 3 metre višje zaradi prečnega preseka velikih vod, ki je ključen problem in se to ne da rešiti. Naj pa bi bilo izdano novo gradbeno dovoljenje za HE Mokrice. Upam, da ne bo prišlo do pritožb oz. če bo do pritožb prišlo, da bo sodišče enkrat ugodilo investitorjem in ne samo civilnim iniciativam. Kar se tega tiče smo aktivni. Povabil sem novega v.d. direktorja direkcije na sestanek na občino, ki naj bi prišel na sestanek v avgustu ali v začetku septembra. Upam, da bomo sedaj, ko imamo izjemen vpliv, prvega človeka direkcije, da se bodo maksimalno potrudili. Prejšnja vlada je za ta projekt namenila 5 mio € za ta projekt, tako da denar je zagotovljen. Bomo pa videli, ali bo to prioriteta tudi obstoječe vlade ali ne. V tem trenutku se izbira na občini tudi izvajalec za projektiranje nadhoda v Brezini, kje mislim, da so v zaključni fazi, da bo izvajalec izbran in da se bo začel projekt projektirati. Prav tako je podpisana tudi projektna naloga in začetek projektiranja za cesto v Spodnji Pohanci, skupaj z širitvijo. Nadaljuje se tudi povezava Krško – Brežice, za katero veste, da imamo civilno iniciativo v Brezini in pravijo, da bodo do začetka naslednjega leta pripravili novo dokumentacijo. Odvisno od pripomb na novo dokumentacijo bo sprejeta odločitev ali se bo ta povezava nadaljevala ali se bo zaključila v Krškem. Mnogo bo odvisno tudi od nas vseh, tudi od svetnikov v novem mandatu, ki bodo morali sprejeti odločitev ali bodo to podprli ali se bodo iskale nove rešitve. Na občini smo zelo aktivni. Vabim pa vse, ki imate veze z novo vlado, da apelirate na njih, da skupaj podpiramo te projekte kot smo jih v preteklosti. Moj namen je, da se občina še naprej razvija in ta obvoznica je nujna, vsaj do Trnja iz smeri Čatež ob Savi, saj vemo kaj se nam bo zgodilo, če pride do kakšne večje nesreče na mostu pri Budiču.
4. Glede HE Brežice se bomo pogovorili in preverili možnosti vzpostavitve poti čez HE Brežice. Zapora ceste je zaradi širitve ceste in ker se bo skoraj več kot polovica ceste pri starem mostu izkopala, da bo prišlo do razširitve ceste.

Info

Datum:

07.07.2022


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE