Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice

Gre za okolijsko pomembno parcelo v Glogovem brodu na kateri stojijo najpomembnejše vrtine za oskrbo dobršnega dela Brežic s pitno vodo. Dajem pobudo da nas v najkrajšem času seznanite z vsemi odprtimi sodnimi spori med občino Brežice in KOP Brežice, o stanju teh sporov na sodišču, o stališču občine Brežice do teh sporov in do vrednosti, ki so predmet teh sporov.

Odgovor na pobudo/vprašanje

1. po tožbi Občine Brežice zoper toženo stranko KOP Brežice d.d. zaradi ugotovitve lastninske pravice na parc. št. 140/2 k.o. Trnje in 111/3 k.o. Sela (stara čistilna naprava) ter na parc. št. 1076 k.o. 1282 Brezina (črpališče Glogov Brod), vsp.30.000 EUR
Okrožno sodišče v Krškem s sodbo I Pg 53/2018 z dne 26.5.2022 ugodilo tožbenemu zahtevku Občine Brežice, da je občina lastnica zgoraj navedenih nepremičnin, ki predstavljajo črpališče Glogov Brod in staro čistilno napravo Trnje, o pritožbi, ki jo je tožena stranka vložila zoper sodbo sodišča prve stopnje, Višje sodišče v Ljubljani še ni odločilo.

2. po tožbi KOP Brežice d.d. zoper Občino Brežice in družbo BB Arhitekti d.o.o. zaradi plačila 105.708,45 EUR
KOP Brežice d.d. v pravdi zatrjuje, da je pri izgradnji vrtca Mavrica Brežice zaradi neustrezne projektne dokumentacije, izdelane s strani BB Arhitekti d.o.o., ki je bila del javnega naročila občine, utrpel škodo v vtoževani višini. Okrožno sodišče v Krškem je tožbeni zahtevek zavrnilo, Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi tožeče stranke in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. O zadevi še ni odločeno

Info

Datum:

27.03.2023


Izpraševalec:

mag. Andrej Vizjak


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA