Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Nadaljevanje 2. seje Občinskega sveta občine Brežice

Predlagam, da vodstvo komunale priskrbi dodatne podatke občinskemu svetu in sicer tudi o plačah vodstvenih in vodilnih delavcev za leto 2021/2022. Na podlagi tega se bomo lahko lažje pogovarjali kje se da še karkoli privarčevati.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Odgovor župana:
Zagotovo, saj je to sestavni del tega kakšne so cene in vse ostalo.
V podjetju Komunala Brežice d.o.o. je direktorica edina članica poslovodnega organa oziroma organa upravljanja in je tudi edina, ki poslovni subjekt zastopa. Direkotirca prejema plačo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo je z njo sklenil Nadzorni svet Komunale Brežice d.o.o.. Bruto prejemki direktorice znašajo trikratnik povprečne bruto plače, izplačane v podjetju v preteklem poslovnem letu. Direktorica drugih bonitet v letih 2021 in 2022 ni uživala.
Leto 2021 - funkcija direktorica, Jadranka Novoselc, mandat 2019-2023, bruto osnovna plača 4.716,30 EUR, bruto izplačilo v višini 75.532,92.
Leto 2022 - funkcija direktorica, Jadranka Novoselc, mandat 2019-2023, bruto osnovna plača 4.994,58 EUR, bruto izplačilo v višini 76.592,79 EUR.
Zahtevani podatki so predmet vsakokratnega letnega poročila družbe.

Info

Datum:

27.03.2023


Izpraševalec:

Igor Zorčič


Stranka:

KORAK NAPREJ IN SONCE