Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ob rekonstrukciji občinske ceste iz smeri centa Pišec proti Domačiji Maksa Pleteršnika je prišlo do rušitve škarpe in ograje na zemljišču krajanov KS Pišece na parc. št. 5/3 in 5/4., k.o. 1269 - Pišece. Brez rušitve rekonstrukcija ceste ni bila mogoča. Škarpa je bila po rekonstrukciji sicer sanirana oz. narejena, medtem ko ograja ne. Škarpa je visoka cca. 1,5 m in kot takšna, brez ograje, predstavlja nevarnost za pešce, ki se gibajo po cesti mimo navedenih parcel (parceli stojita na poti med centrom Pišec in znamenitostmi Pišec, kot so Domačija Maksa Pleteršnika, Grad Pišece in Špiček, zatorej je gibanje mimo navedenega območja številno). Škarpa brez ograje torej predstavlja tveganje v smislu padca čeznjo ter posledično nastalih poškodb, na kar eden od lastnikov že lep čas opozarja tudi Občino Brežice, vendar žal brezuspešno.
Na Občino Brežice ter pristojne torej posredujemo pobudo za čim prejšnjo sanacijo nastale situacije.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Javne poti se obnavljajo po planu Krajevne skupnosti, vendar zaradi dotrajanosti dela ceste in opornega zidu je bilo na terenu s predsednikom KS Pišece in lastnikom zemljišča ob podpornem zidu dogovorjeno, da Občina Brežice izvede obnovo poškodovanega dela vozišča in podpornega zidu, postavitev žičnate ograje pa po izvedbi del zagotovi lastnik ob vozišču.

Info

Datum:

29.05.2023


Izpraševalec:

Mojca Florjanič


Stranka:

GIBANJE SVOBODA