Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

3. seja Občinskega sveta občine Brežice

BRžkolo

Seznanjena sem, da je sistem trenutno v popravilu. Ker je občina lani prejela naziv Evropsko mesto športa in ker se intenzivno urejajo kolesarske poti, prosim za naslednje odgovore:

1. Kdaj bo občina uredila aplikacijo, preko katere bo možna izposoja in pregled nad številom razpoložljivih koles na posameznem postajališču?
2. Kakšna je dolgoročna strategija občine za sistem Bržkolo? Ali razmišljate o javno-zasebnem partnerstvu po zgledu ljubljanskega BicikeLJ?
3. Kako je sistem prilagojen za turiste in koliko se jih odloči za uporabo?
4. Kako občina rešuje vandalizem na kolesih?

Hvala!

Odgovor na pobudo/vprašanje

Sistem javne izposoje koles Bržkolo je bil v času od 26.4.2023 do 2.6.2023 v popravilu, kot ste napisali. Sistem od 2.6.2023 naprej deluje. Odgovor:
1.Aplikacija o kateri pišete je že na voljo, in sicer ima ime MICycle in deluje že od leta 2019 ter omogoča pregled in izposojo na daljavo (na vsakem terminalu je QR koda).
2. Dolgoročna strategija za sistem ne obstaja, si ga pa želimo povezati z Občino Krško oziroma širše. O javno zasebnem partnerstvu zaenkrat ne razmišljamo.
3. Sistem je prilagojen za turiste, saj je možna izposoja tudi s kreditnimi karticami o čemer je potrebno navodila poiskati med informacijami na terminalu in med odgovori na vprašanja. Koliko turistov se za to odloči ne vemo, saj ne sprašujemo uporabnikov o njihovem statusu.
4. Vandalizem je pereč problem vseh sistemov v Sloveniji. Neljube dogodke skušamo sproti prijavljati na Policijo ter odpravljamo nastalo škodo. Na vseh izposojevalnicah so nameščene kamere.

Info

Datum:

29.05.2023


Izpraševalec:

Bojana Zevnik


Stranka:

GIBANJE SVOBODA