Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

4. seja Občinskega sveta občine Brežice

V kraju Bojno, so se izvajala sanacijska dela, ki so potekala na cestiščih in zemljiščih. Začenjajo se košnje, njivska dela....hkrati ves čas poteka promet po popolnoma razritih cestah. Sedaj pa se je po neurjih na neurejenem cestišču začel še plaz. Ponovno pozivam občinsko upravo v imenu vaščanov, da se nemudoma uredi nedopustno stanje.

Odgovor na pobudo/vprašanje

V okviru projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, se je na predmetni lokaciji izvajala gradnja novega vodovoda. Izvajalcu je naročeno da za sabo pušča urejeno stanje brežin, njiv in ostalih površin, ki so bila z gradnjo prizadeta. Ravno tako se mu ob vsakem neurju posebej naroči naj preveri in popravi stanje. Oktobra so predvidena asfalterska dela in s tem ureditev cestišča.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.07.2023


Izpraševalec:

dr. Stanka Preskar


Stranka:

GIBANJE SVOBODA