Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pobuda za nakup neprofitnih stanovanj za študente

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina Brežice ima sklenjena najemna razmerja s Fakulteto za turizem v Brežicah za pet tržnih (opremljenih) stanovanj. Ta so namenjena za stanovanjske potrebe rednih in izrednih študentov FT Brežice v času njihovega študija.
Občina Brežice namerava povečati fond svojih stanovanj z nakupu stanovanj, ki bodo na voljo na trgu.
Neprofitna stanovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. V samem razpisu so določeni splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, lahko pa so opredeljene tudi prednostne kategorije prosilcev. Po določbah stanovanjskega zakona so mladi in mlade družine kategorije, ki imajo lahko prednost pri pridobivanju neprofitnih najemnih stanovanj.

Suzana Ogorevc
Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Mateja Kmetič


Stranka:

LJUDJE ZA LJUDI