Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prebivalci mesta Brežice in tudi celotne občine si želijo novih parkirnih mest v mestu Brežice.
Zanima me, če je že bilo kaj narejenega na tem področju oziroma kdaj je predvidena gradnja parkirne hiše.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Občina se trudi, da bi z ukrepi trajnostne politike s katerimi promovira trajnotne načine prometa, ki so hoja, kolesarjenje in javni potniški promet, zmanjšala potrebe po parkiriščih ter zagotovila čimveč infrastrukture, da bo možno ukrepe trajnostne mobilnosti izvajati varno. Občina Brežice je naročila projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih pogojev in drugih pogojev za gradnjo garažne hiše z cca 240 parkirnih mest z ureditvijo zunanjih površin in izvedbo komunalnih priključkov (v območju bolnišnice in ZD Brežice) z rokom do marca 2024. Na osnovi teh rešitev in ocenjene vrednosti se pristopi k nadaljni izvedbi projekta.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Samo Stanič


Stranka:

GIBANJE SVOBODA