Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

5. seja Občinskega sveta občine Brežice

Pozdravljeni!
Na vhodu v vas Dvorce (iz smeri Prilip) se dnevno beležijo visoke hitrosti (npr. v terminu 5.9.-12.9.2023: 6.371 vozil nad dovoljeno hitrostjo kar pomeni 84% vseh vseh meritev), ob tem je bila najvišja zabeležena hitrost 164 km/h. V preteklosti je bil eden od ukrepov res izveden v obliki prekinjenih črt ob robu cestišča, vendar ukrep očitno ne zadošča. Prometna varnost na začetku vasi je za vaščane zelo ogrožena. Na to problematiko že dolgo opozarjamo. Kateri ukrepi se še pripravljajo in kdaj bodo realizirani, da se hitrosti na vhodu v vas (to je najbolj kritično področje zaradi ravne ceste od Prilip, kar omogoča razvijanje visokih hitrosti) zmanjšajo in prometna varnost izboljša? Naj še omenim, da ima prva hiša na Dvorcah izvoz na državno cesto tik ob oznaki za vas Dvorce, kar onemogoča varno vključevanje v promet.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Kot nam je znano, ste se s Krajevne skupnosti Čatež ob Savi sami povezali s predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo (saj gre čez Dvorce državna cesta) ter se dogovorili o določenih rešitvah, potem ko ste z njimi izvedli terenski ogled. Informacija je bila pridobljena ustno od vas.

Obrazlagamo tudi, da je prikazovalnik hitrosti na vhodu v Dvorce iz smeri Prilip postavljen tako, da meri hitrost vozil cca 150m pred vhodom v samo naselje in ima v bistvu funkcijo osveščanja, da se naselje začenja ter opozarja, da je zato potrebno upočasniti vozila. To pomeni, da velik delež hitrosti nad 50km/h v bistvu niso prekrški, saj so vozila v času zaznave hitrosti v območju, kjer je po prometnih znakih dovoljena hitrost 90km/h. Za realno sliko, koliko je prekrškarjev, bi bilo potrebno prikazovalnik prestaviti za cca 150m proti centru naselja.

David Flajnik
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

10.10.2023


Izpraševalec:

Alojz Škrabl


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA